Różnorodność | Równość Szans | Włączenie

Budujemy miejsca pracy dla wszystkich

Tworzenie różnorodnego, sprawiedliwego i włączającego miejsca pracy – postęp w obszarze Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) – wymaga wprowadzenia systemowych zmian w oparciu o dane, budowania włączającej kultury, oraz rozwijania kompetencji osób liderskich oraz zespołów.

Różnorodność | Sprawiedliwość | Włączenie

Budujemy miejsca pracy dla wszystkich

Tworzenie różnorodnego i włączającego miejsca pracy – postęp w obszarze Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) – wymaga wprowadzenia systemowych zmian w organizacji, budowania włączającej kultury, oraz rozwijania kompetencji liderek i liderów oraz zespołów.

Nasza oferta

Jak możemy Ci pomóc?

Przeprowadzamy diagnozę stanu obecnego, przygotowujemy rekomendacje w oparciu o dane, szkolimy osoby liderskie i zespoły, oraz współtworzymy polityki, strategie, plany, konkretne programy oraz procesy.

Badanie i diagnoza

Przeprowadzamy kompleksową diagnozę stanu obecnego związanego z różnorodnością, równością szans i włączeniem – DEI (Diversity, Equity, Inclusion). Oferujemy serię audytów DEI oraz przygotowujemy konkretne, praktyczne i strategiczne rekomendacje w oparciu o dane.

Edukacja

Tworzenie włączającego miejsca pracy wymaga rozwijania kompetencji liderów_ek oraz zespołów. Oferujemy różnorodne narzędzia oraz programy edukacyjne oparte na sprawdzonych modelach, najnowszych badaniach i praktycznych rozwiązaniach. Pracujemy online, na sali szkoleniowej, lub łącząc obie te opcje.

Współtworzenie

Pomagamy organizacjom przygotować polityki, strategie, plany, programy, procesy, oraz elementy struktury wspierające różnorodność, równość szans, oraz włączenie. Współtworzymy rozwiązania w przemyślanych procesach – nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które sprawdzi się w każdej organizacji.

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które sprawdzi się w każdym miejscu pracy – dlatego pracujemy projektowo i tworzymy rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnych organizacji.

Budowanie organizacji dla wszystkich wymaga podjęcia zobowiązania oraz długofalowego działania.

Stworzyłam What Works bo chciałam zbudować platformę do współpracy z osobami w Kanadzie i Europe, które zajmują się DEI od wielu lat. Dzięki temu mogę zapewnić wysokiej jakości zespół, który pomoże Twojej organizacji w tworzeniu różnorodnego, sprawiedliwego i włączającego miejsca pracy.

Partnerstwa strategiczne

DiversiPro Logo
DiversiPro Logo

Naszą siłą jest współpraca dlatego pracujemy razem z grupą strategicznych partnerów.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Różnorodność, równość szans i włączenie są kluczowymi elementami Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs). Nasza praca wspiera wdrażanie następujących celów: