Nasza oferta

Współtworzenie

Pomagamy organizacjom przygotować polityki, strategie, plany, programy, procesy, oraz elementy struktury wspierające różnorodność, równość szans, oraz włączenie. Współtworzymy rozwiązania w przemyślanych procesach.

Pracujemy projektowo i tworzymy rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnych organizacji.

Nasza oferta

Jak możemy Ci pomóc?

Wspieramy organizacje w projektowaniu i wdrażaniu Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) strategicznie i długofalowo.

Współtworzenie

Polityka, Strategia, Plan DEI

Pomagamy organizacjom opracowywać, wdrażać, oraz aktualizować polityki, strategie DEI oraz plany działań w przemyślanych procesach.

Efektywna polityka, strategia, czy plan działań to nie tylko sam dokument, ale również proces jego współtworzenia i konsultowania z różnymi grupami osób pracujących.

Nie ma jednego modelowego dokumentu, który sprawdzi się w każdym miejscu pracy – każda organizacja powinna stworzyć swoje własne rozwiązania.

 

Engineers Planning Structure

Współtworzenie

Programy, procesy, oraz elementy struktury

Pomagamy organizacjom przygotowywać programy wspierające różnorodność, równość szans i włączenie, włączające procesy związane z cyklem życia osoby pracującej (np. rekrutacja, onboarding, rozwój), oraz wspieramy w tworzeniu elementów struktury DEI (np. Rady ds. DEI, Komitety DEI, Grupa Robocze, Sieci Pracownicze).

 

Współtworzenie

Doradztwo Ad Hoc

Godzinna konsultacja w sprawie wypracowania konkretnego rozwiązania związanego z różnorodnością, sprawiedliwością, oraz włączeniem w miejscu pracy.

 

Building a workplace that works for everyone requires time and commitment.

I created What Works as a collaboration platform to bring high-quality consultants to help you advance Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) at your organization.