What Works

Budujemy miejsca pracy dla wszystkich

Building workplaces that work for everyone

What Works to globalny kolektyw praktyków_czek DEI z wieloletnim doświadczeniem oraz międzynarodową ekspertyzą w tym obszarze.

Przeprowadzamy diagnozę stanu obecnego, przygotowujemy rekomendacje w oparciu o dane, szkolimy osoby liderskie i zespoły, oraz współtworzymy polityki, strategie, plany, konkretne programy oraz procesy.

Nasze podejście jest całościowe, systemowe i oparte na współpracy. Pomagamy organizacjom tworzyć różnorodne, sprawiedliwe oraz włączające miejsca pracy.

Managing Director

Anna Kostecka (ona/jej)

Anna Kostecka pomaga organizacjom tworzyć różnorodne, sprawiedliwe i włączające miejsca pracy poprzez wprowadzanie systemowych zmian, budowanie włączającej kultury, oraz rozwijanie kompetencji osób liderskich oraz zespołów. Ma ponad 12-letnie globalne doświadczenie w obszarze Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). Pracowała m.in w Wiedniu, największą część swojej kariery spędziła w Toronto, a obecnie prowadzi praktykę konsultingową w Warszawie.

Anna realizuje różnorodne projekty doradcze i szkoleniowe dla organizacji w Kanadzie i Europie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z firmami i korporacjami w różnych branżach oraz z sektorem publicznym i pozarządowym. Jej praca pomogła ponad stu dużym i średnim organizacjom zbudować lepsze miejsca pracy. Ponadto w Kanadzie Anna kierowała stworzeniem modelu Inkluzywnych Kompetencji w Miejscu Pracy (TRIEC Inclusive Workplace Competencies), który opisuje wiedzę, umiejętności, oraz zachowania potrzebne do stworzenia włączającego miejsca pracy. Model jest teraz używany przez organizacje na całym świecie. W Polsce, kierowała zbudowaniem Centrum Wsparcia Sieci Pracowniczych (ERGs Center).

Anna z wykształcenia jest psycholożką – ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i spędziła rok na Uniwersytecie w Walencji. Kształciła się również na Uniwersytecie w Toronto (Adult Learning and Development Certificate, Gender Analytics: Gender Equity through Inclusive Design). Ma również certyfikaty uprawniające ją do używania 4 narzędzi używanych w obszarze DEI. Anna wykładała przedmioty związane z różnorodnością oraz włączającym przywództwem na Uniwersytecie w Kufstein w Austrii oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Senior Consultant

Dr. Kinga Wysienska-Di Carlo (ona/jej)

Dr Kinga Wysienska-Di Carlo prowadzi naukowe i komercyjne badania audytowe dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć oraz pochodzenie etniczne i narodowe, a także analizy luk płacowych, tzw. kary za macierzyństwo, zachowań negatywnych i inkluzji. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dla firm krajowych i korporacji międzynarodowych działających w wielorakich branżach (od finansowej, przez FMCG, do projektowania nowych technologii).

W latach 2012-2015 wchodziła w skład zespołu doradczego ds. migracji przy Kancelarii Prezydenta RP. Współtworzyła program Warszawa Różnorodna i programy ewaluacyjne w ramach instytucji samorządowych. Współpracowała z instytucjami badawczymi i think-tankami w Polsce (m.in. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), Wielkiej Brytanii (University of Portsmouth) i USA (Deans for Impact, Albert Shanker Institute, The Learning Agency).

Absolwentka SYMLOG Consulting Workshop, San Diego i Szkoły Trenerów i Trenerek Stowarzyszenia MATRIK w Krakowie. Wiedzę i doświadczenie zdobywała w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Civitas, Polska Akademia Nauk) i Stanach Zjednoczonych (University of Iowa, University of South Carolina, Cornell University).

Senior Consultant

Dr Margaret Amaka Ohia-Nowak (ona/jej)

Dr Margaret Amaka Ohia-Nowak jest adiunktką w Katedrze Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Oprócz pracy badawczej prowadzi szkolenia, wykłady i konsultacje w lokalnych i międzynarodowych organizacjach. Specjalizuje się w komunikacji włączającej, kompetencji międzykulturowej oraz profilaktyce dyskryminacji, bullyingu i mobbingu. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze Diversity, Equity and Inclusion.

Margaret uzyskała doktorat z językoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filologii Polskiej (2014). Jest absolwentką Black Europe Summer School (BESS) w National Institute for the Study of Dutch Slavery and its Legacy na Vrije University w Amsterdamie (2010), od 2023 roku wykładowczyni BESS. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (2012-2014). Prowadziła badania m.in. na City University London (2012) i na Uniwersytecie Amsterdamskim (2010-2011). Kierowniczka i uczestniczka wielu badawczych projektów krajowych i międzynarodowych.

Building a workplace that works for everyone requires time and commitment.

I created What Works as a collaboration platform to bring high-quality consultants to help you advance Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) at your organization.

Budujemy miejsca pracy dla wszystkich

Stworzyłam What Works bo chciałam zbudować platformę do współpracy z osobami w Kanadzie i Europe, które zajmują się DEI od wielu lat. Dzięki temu mogę zapewnić wysokiej jakości zespół, który pomoże Twojej organizacji w tworzeniu różnorodnego, sprawiedliwego i włączającego miejsca pracy.

Testimonials

Why What Works?

Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) is a journey without a destination
and it takes time and commitment to do it right.

“Not only we recognized personal growth from Anna’s coaching but, as a team, we became a more aligned leadership team”

In 2020, our team embarked on a journey of inclusive leadership & culture transformation. We engaged Anna to customize an IDI assessment, conduct individual coaching sessions to my leadership team, and facilitate an interactive learning session for the group. Not only we recognized personal growth from Anna’s coaching but, as a team, we became a more aligned leadership team and have implemented a number of practices benefiting our entire organization.”

Daniel Yeung

Director, Customer Experience Strategy and Operations at Telus

“She is a well-rounded professional, educator, and advocate who truly understands what it takes to elevate any organizations’ diversity actions to a higher level of effectiveness.”

I’ve had the wonderful opportunity to collaborate with Anna on the design and delivery of an inclusive leadership program. Anna has shown an innate talent for leading a multifaceted program and for leveraging her in-depth knowledge and experience to support leaders and employers in achieving inclusive workplaces. She is a well-rounded professional, educator, and advocate who truly understands what it takes to elevate any organizations’ diversity actions to a higher level of effectiveness.

Shirley Marie Garcia

Director, People and Culture at March of Dimes Canada

“Your mastery of equity and inclusion, let you identify and guide us on a path to achieve results clearly and concisely.”

Thank you Anna for the incredible leadership you have brought in creating and co-facilitating an equity and inclusion Community of Practice for equity and inclusion practitioners. From the beginning, you laid out a plan of action in great detail that each of our organizations needed, in order to reach breakthrough success. Your mastery of equity and inclusion, let you identify and guide us on a path to achieve results clearly and concisely. I appreciate that you always ensured each CoP event was adequately prepared in advance to address specific EDI concerns. The roadmap you laid out shows we are on the path to achieving great success for everyone in our respective organizations.

Alicia Lauzon

Equity and Inclusion Practitioner