Nasza oferta

Badanie i diagnoza

Przeprowadzamy kompleksową diagnozę stanu obecnego związanego z różnorodnością, równością i włączeniem – DEI (Diversity, Equity, Inclusion). Przekładamy wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz dekady doświadczenia na konkretne, praktyczne i strategiczne rekomendacje oparte na danych.

Badanie i diagnoza

Audyty DEI

Pomagamy organizacjom zrozumieć ludzi którzy dla nich pracują oraz zidentyfikować praktyki i procesy wspierające lub stanowiące barierę dla DEI. Oferujemy trzy rodzaje audytów – w pakiecie lub jako osobne usługi.

Audyt Różnorodności

To diagnoza różnorodności w jej kilku podstawowych wymiarach na poziomie:

  • całej organizacji, poszczególnych działów/jednostek i zespołów
  • kluczowych szczebli hierarchii organizacyjnej

Audyt przeprowadzany jest na podstawie informacji, które organizacja już posiada w różnych bazach danych.

Wielowymiarowa analiza pozwala nam opracować konkretne, strategiczne i praktyczne rekomendacje oparte na danych.

Audyt Włączenia

To badanie doświadczeń różnorodnych grup w organizacji oraz diagnoza poczucia włączenia w różnych rodzajach interakcji. Audyt wykonywany jest poprzez:

  • Przegląd wcześniejszych danych (np. badania zaangażowania osób pracujących)
  • Badanie kwestionariuszowe z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych i prywatności
  • Badanie jakościowe

Badamy nie tylko odczucia, np. poziom satysfakcji, przynależności i zaangażowania, które są niekoniecznie związane tylko z kulturą włączenia. Skupiamy się na zachowaniach i sygnałach jakie osoba pracująca dostaje od grupy, oraz jak są one interpretowane przez różne osoby.

Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić faktyczny poziom włączenia w różnych rodzajach interakcji oraz sformułować rekomendacje.


Audyt Systemu

To całościowy przegląd praktyk, procesów i polityk pod kątem różnorodności, równości szans, oraz włączenia dopasowany do kontekstu konkretnej organizacji.

Nasz zespół ocenia praktyki, procesy i polityki organizacji przy współpracy ze specjalnie w tym celu stworzoną Grupą Roboczą. Używamy autorskiego modelu zgodnego z globalnymi standardami.

Nie ograniczamy się do pytania czy organizacja ma dane rozwiązanie, ale analizujemy je i opracowujemy konkretne rekomendacje.


Audyty DEI

Dlaczego warto? Audyty

  • Są kluczowym elementem strategicznego podejścia do DEI i działania w oparciu o dane

  • Są niezbędne do stworzenia nowej strategii DEI dla organizacji

  • Pozwalają na zewnętrzną ocenę rezultatów realizowanych strategii lub działań

  • Zapewniają kompleksową diagnozę stanu obecnego dopasowaną do konkretnej organizacji

  • Efektem jest raport z konkretnymi, praktycznymi i strategicznymi rekomendacjami w oparciu o dane

Audyty to kluczowy element strategicznego podejścia do DEI i działania w oparciu o dane.

Idealny czas na wykonanie pakietu trzech audytów to okres, w którym organizacja przygotowuje się do opracowania strategii DEI lub planu działań. 

Audyty oferowane są również jako pojedyncze usługi.

Building a workplace that works for everyone requires time and commitment.

I created What Works as a collaboration platform to bring high-quality consultants to help you advance Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) at your organization.

Testimonials

Why What Works?

Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) is a journey without a destination
and it takes time and commitment to do it right.

“Not only we recognized personal growth from Anna’s coaching but, as a team, we became a more aligned leadership team”

In 2020, our team embarked on a journey of inclusive leadership & culture transformation. We engaged Anna to customize an IDI assessment, conduct individual coaching sessions to my leadership team, and facilitate an interactive learning session for the group. Not only we recognized personal growth from Anna’s coaching but, as a team, we became a more aligned leadership team and have implemented a number of practices benefiting our entire organization.”

Daniel Yeung

Director, Customer Experience Strategy and Operations at Telus

“She is a well-rounded professional, educator, and advocate who truly understands what it takes to elevate any organizations’ diversity actions to a higher level of effectiveness.”

I’ve had the wonderful opportunity to collaborate with Anna on the design and delivery of an inclusive leadership program. Anna has shown an innate talent for leading a multifaceted program and for leveraging her in-depth knowledge and experience to support leaders and employers in achieving inclusive workplaces. She is a well-rounded professional, educator, and advocate who truly understands what it takes to elevate any organizations’ diversity actions to a higher level of effectiveness.

Shirley Marie Garcia

Director, People and Culture at March of Dimes Canada

“Your mastery of equity and inclusion, let you identify and guide us on a path to achieve results clearly and concisely.”

Thank you Anna for the incredible leadership you have brought in creating and co-facilitating an equity and inclusion Community of Practice for equity and inclusion practitioners. From the beginning, you laid out a plan of action in great detail that each of our organizations needed, in order to reach breakthrough success. Your mastery of equity and inclusion, let you identify and guide us on a path to achieve results clearly and concisely. I appreciate that you always ensured each CoP event was adequately prepared in advance to address specific EDI concerns. The roadmap you laid out shows we are on the path to achieving great success for everyone in our respective organizations.

Alicia Lauzon

Equity and Inclusion Practitioner